הסתברות וסטטיסטיקה
סמסטר א' תשע"ח


  בחינת מועד ב' תתקיים ביום 25.02.18.


מתכונת הבחינות וההנחיות יהיו זהים לאלה של הבחינות של השנה השעברה.
בחינות רבות עם פתרונות כתובים שלי מופיעות כאן   וכאן.
כמו כן קיימות הקלטות רבות של דיונים שלי עם תלמידים על שאלות שבהם הם התקשו.
ההקלטות נמצאות כאן   וכאן.
אני חיברתי 10 מתוך הבחינות המופיעות באתר. 5 מהן נתתי בשנתיים האחרונות בקורסים שלי ו 5 אחרות חיברתי בקורסים של פרופ' אהוד לרר בשנים 2006 ו 2007. הבחינות שאני חיברתי מודגשות באתר.
יש שאלות אחדות שלא רלוונטיות לבחינות של השנה. אלה הן השאלות:
שאלה 16 מ 05.03.17 , שאלה 16 מ 01.02.17 , שאלה 16 מ 20.05.16 , שאלה 14 מ 21.02.16 , שאלה 14 מ 20.01.16 , שאלה 3 מ 31.01.07 , שאלה 13 מ 26.09.06 , שאלה 7 מ 05.02.06 , שאלה 8 מ 05.02.06.
כל השאלות מארבעת הבחינות של ד"ר ערן שמעיה רלוונטיות לקורס של שנה זו.
כמעט כל השאלות ששאלו מרצים אחרים בקורס זה של מדעי מחשב הן גם רלוונטיות.
לגבי כל שאלה שבה ההסבר הכתוב שלי אינו מספיק ברור, אנא פנו להקלטות ותוכלו לשמוע את הדיונים שלי עם תלמידים שהרבה פעמים אותם דברים לא היו ברורים להם.
אם גם זה לא יענה לשאלתכם, אז אתם מוזמנים לפנות אלי כדי שאסביר לכם.


אני אקיים מפגשים לפני כל אחד ממועדי הבחינות. במפגשים אלה אענה לשאלות שלכם ולא אזום דברים.
המפגשים שלפני מועד ב' יתקיימו
ביום ג' 20.02.18 בין השעות 18:00 ל 20:00 בחדר שרייבר 7,
ביום ה' 22.02.18 בין השעות 11:00 ל 13:00 בחדר שרייבר 8.