הסתברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי סמסטר א' תשע"ח
תרגילי בית
אנא רעננו את הדף כדי לקבל עידכונים.

התרגילים משנת 2017/18
תרגיל שאלות פתרונות הקלטות הערות
1 1 , 2 , 2 , 3 , 4  
2 1 , 2 , 3 , 4  
3 1 , 2 , 3 , 4  
4 1 , 2 , 3 , 4
5 1 , 2 , 3 , 4 , 5  
6 1 , 2 , 3 , 4
7 1 , 2 , 3 , 4  
8      
9      
10        
11        
12        
התרגילים משנת 2016/17
תרגיל שאלות פתרונות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

הגשת תרגילים מתבצעת באתר המודל.

לאתר הקורס