הסתברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי סמסטר א' תשע"ח
מרצה: שלומי רובינשטיין
מתרגל: יותם חרובי
בודק תרגילים: יונתן מילוא


תוכן הקורס ודרישותיו
ספרות וחומר עזר
 
 
 
 
 
פתרונות שלי לבחינות
מהעבר [ 1 , 2 ]
 
 
 
 
 
פתרונות מוקלטים
לשאלות מבחינות [ 1 , 2 ]
             
שיעורי התרגול
של יותם
 
 
 
 
מספר סיכומים  
 
 
 
 
דרכים לפנות אלי
והדרך לחדר שלי

 
תרגילי הבית להגשה  
 
 
 
 
האתר שלי [ 1 , 2 ]
פתרונות באלגוריתמים [ 1 , 2 ]
ועוד [ 1 , 2 ]